За Нас

АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи

Проекти

INSiGHTS

Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризим

Stob Regions

Приемственост и трансфер на бизнес в регионите

Позволете ни да Ви помогнем

Нашите услуги

Новини

Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух

BG16M1OP002-5.002 Разработване/aктуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух Краен срок: 30.01.2019 г. 16:00 ч. Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на Закона за чистот

Научете повече

Водено от общностите местно развитие

Отворена процедура за кандидатстване:BG06RDNP001-19.001 Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.Подбор на стратегии за ВОМР и МИГ.(краен срок: 31.08.20

Научете повече

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Отворена процедура за кандидатстване: BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ (краен срок: 02.10.2017 г., 17:30 ч.) Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: - Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес,

Научете повече

Имате въпроси?

Направете запитване

Само изпратете вашите детайли и ние ще се свържем с вас скоро. Нашият екип ще ви помогне да разберете какво ви е необходимо!

Понеделник - Петък, 9am to 5pm
Събота - Неделя, затворено

Нашите партньори