За Нас

АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в процесите на формиране на политики за регионално и икономическо развитие и иновации, социално предприемачество, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, професионално образование и развитието на пазара на труда, историческо и културно наследство и туризъм, в разработването на регионални и общински планове за развитие, регионални иновационни стратегии, комуникационни стратегии и др. Участие в регионални, областни и общински съвети за развитие, съвети за сътрудничество и тристранни съвети на областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи

Обучения

Проекти

INSiGHTS

Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравостловен туризим

STOB Regions

Приемственост и трансфер на бизнес в регионите.

MINERVA

МЛАДЕЖИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО [MINERVA]

PRO-ENERGY

PRO-ENERGY - подобряване енергийната ефективност на обществените сгради

BG16RFOP002-2.010-0002

„Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони”

CULT Training

СТРУКТУРИРАН КУРС ЗА МЕЖДУКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ

Програма на ЕС ЕРАЗЪМ+

START UP

Проектът „Стартиране за развитие“ (START UP) се фокусира върху концепцията за интелигентни градове / села

INVEST

Иновации за регионална устойчивост

Новини

Сертификат за енергийно обследване на сграда на ВУАРР Пловдив

Завърши  енергийното обследване за енергийна ефективност на сграда: „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“ , намираща се на бул. „ Дунав“ №78, гр. Пловдив по работен пакет WP3, D3.5.3  по проект PRO-ENERGY - Насърчаване н

Научете повече

ВТОРИ БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ PRO-ENERGY

ПРОЕКТ PRO-ENERGY СЕ СТРЕМИ КЪМ НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ Бюлетинът може да видите тук

Научете повече

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ STOB REGIONS

На 10.09.2021 се проведе онлайн партньорска среща по проект „STOB Regions-Приемственост и трансфер на бизнеса в регионите“ по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Партньорите обсъдиха предстоящите дейности, прогреса на изпълнението на Плана за действие и фи

Научете повече

Позволете ни да Ви помогнем

Нашите услуги

Имате въпроси?

Направете запитване

Само изпратете вашите детайли и ние ще се свържем с вас скоро. Нашият екип ще ви помогне да разберете какво ви е необходимо!

Понеделник - Петък, 9am to 5pm
Събота - Неделя, затворено

Нашите партньори